All Posts in Nyheter

juni 24, 2017 - No Comments!

Nilsson&Hobiech inleder internationellt samarbete

Spanska Åklagarmyndigheten inleder ett samarbete med Nilsson&Hobeich för att driva rättsprocesser mot pedofiler bosatta i Spanien.

Det internationella samarbetet syftar till att skipa rättvisa i fall av sexuella övergrepp mot minderåriga där de misstänkta förövarna är bosatta i Spanien. Nilsson&Hobeich tar sig an fallen pro bono och har redan inlett arbetet tillsammans med andra organisationer och stiftelser.

juni 23, 2017 - No Comments!

Nilsson&Hobeich sänker sitt arvode för att hjälpa dem som drabbats av sk. ”räntegolv”.

Byrån anser att det är ett fall som berör grundläggande rättvisefrågor och vill hjälpa så många drabbade som möjligt att lösa sin situation.

Nilsson&Hobeich har alltid utkrävt ansvar och bekämpat sådan försäljning av fastighetslån som inte har varit förenlig med gällande EU-rätt. I dessa fall har kunderna inte kunnat tillgodogöra sig räntesänkningarna i och med att de begränsats av det sk. ”räntegolvet”. Eftersom ”räntegolvet” drabbat ett stort antal konsumenter i Spanien är det även en grundläggande rättvisefråga. Byrån använder sig av denna dom från EU-domstolen för att även i fortsättningen bekämpa sådan handel med finansiella derivat som inte är förenlig med gällande rätt. Byrån har även valt att sänka sitt arvode i dylika fall för att så många personer som möjligt som drabbats av ”räntegolv” ska kunna utkräva rättvisa.

juni 23, 2017 - No Comments!

Högsta domstolen dömer till Nilsson&Hobeichs fördel

Efter att ha förlorat ett derivat /SWAP-mål i tingsrätten vände sig företaget till Nilsson&Hobeich för att få hjälp med överklagan. Nilsson&Hobeich vann målet i hovrätten och nu har även högsta domstolen dömt till byråns fördel.

Företaget tog kontakt med Nilsson&Hobeich efter att med sin tidigare byrå förlorat sitt mål i tingsrätten. Domaren ansåg att då företaget är så pass stort och har en egen finansavdelning gäller inte tidigare praxis rörande derivat. Överklagan till hovrätten i Las Palmas gav Nilsson&Hobeich rätt och inkluderar även större