juni 23, 2017 - No Comments!

Nilsson&Hobeich sänker sitt arvode för att hjälpa dem som drabbats av sk. ”räntegolv”.

Byrån anser att det är ett fall som berör grundläggande rättvisefrågor och vill hjälpa så många drabbade som möjligt att lösa sin situation.

Nilsson&Hobeich har alltid utkrävt ansvar och bekämpat sådan försäljning av fastighetslån som inte har varit förenlig med gällande EU-rätt. I dessa fall har kunderna inte kunnat tillgodogöra sig räntesänkningarna i och med att de begränsats av det sk. ”räntegolvet”. Eftersom ”räntegolvet” drabbat ett stort antal konsumenter i Spanien är det även en grundläggande rättvisefråga. Byrån använder sig av denna dom från EU-domstolen för att även i fortsättningen bekämpa sådan handel med finansiella derivat som inte är förenlig med gällande rätt. Byrån har även valt att sänka sitt arvode i dylika fall för att så många personer som möjligt som drabbats av ”räntegolv” ska kunna utkräva rättvisa.

Published by: admin in Nyheter

Leave a Reply